Voor vragen kun je één van de onderstaande bestuursleden benaderen.

 

Verenigingsgebouw: Zandweg 19, 1531 AJ Wormer 

Website: www.bbewormer.nl

E-mail: info@bbewormer.

 

BESTUUR:

 

Vice-voorzitter: Cees Huijsman

Zandweg 59, 1531 AK  Wormer

telefoon: 06-20021702

e-mail: ceeshuijsman@gmail.com 

 

Secretaris: Fabian Constant

Middel 223, 1551 SW  Westzaan

telefoon: 06-47264188

e-mail: secretaris@bbewormer.nl / secretariaat@bbewormer.nl  

 

Penningmeester: Tom Beenders

Badhuisstraat 17, 1531 CA  Wormer

telefoon: 075-6423959

e-mail: t.beenders@ziggo.nl 

 

Algemeen bestuurslid: Erwin Veken

De Boog 5, 1531 MJ  Wormer

telefoon: 075-6224444

e-mail: e.veken@quicknet.nl

 

Brassband Eensgezindheid valt onder de formele verantwoordelijkheid van Stichting Eensgezindheid. De taken binnen Stichting Eensgezindheid zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter: Cees Huijsman

Penningmeester: Frank van Enkhuizen (fvenkhuizen@kpnmail.nl)

Leden: Tom Beenders en Erwin Veken

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL80RABO0374904294